Novice

PODJETNA PRIMORSKA  2019 
ROK ZA PRIJAVO V KATEGORIJI START-UP NAVIGATOR JE 10.11.2019

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske z natečajem za najboljšo podjetniško idejo “Podjetna Primorska 2019” že 13. leto zapovrstjo odpira svoja vrata vsem podjetnim posameznikom in skupinam, ki želijo uresničiti svoje podjetniške ideje in se podati v podjetniške vode.

Natečaj

"START-UP ACCELERATOR NAVIGATOR", ki je namenjen izkušenim posameznikom ali ekipam, pri čemer je pogoj, da podjetje, ki ga prijavljajo na natečaj, ni starejše od treh let na dan objave razpisa.

Cilji natečaja

 

 • Spodbujanje podjetništva, podjetniške kulture in inovativnosti v podjetništvu med študenti, raziskovalci, pedagoškimi delavci ter neizkušenimi ali izkušenimi podjetniki.
 • Identifikacija najboljše podjetniške ideje in posledično ekipe z namenom olajšanja podjetniških začetkov ter možnosti ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti v regiji.
 • Povezovanje gospodarstva v regiji s perspektivnimi kadri (akademska sfera in širše), ki imajo dobre poslovne ideje in rešitve.
 • Komercializacija znanja, nastanek novih inovativnih in na lastnem znanju temelječih start-up in spin-off podjetij ter ustvarjanje povezav med potencialnimi podjetniki in drugimi deležniki v okolju.

 

Novosti letošnjega natečaja

 

 • Izvedba prilagojenega programa za finaliste v kategoriji »START-UP NAVIGATOR«, kjer bo ob zaključku natečaja organizirana predstavitev pred investitorji
 • Pretekli zmagovalci v katerikoli od kategorij natečaja v zadnjih 3 (treh) letih po tem pravilniku niso upravičeni do prijave na natečaj.
 • Okrepljeno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki so ponovno prepoznale pomen sodelovanja s podjetniškim podpornim okoljem.
 • Posebna nagrada podjetja Dinit Card Services za najbolj inovativno tehnološko rešitev

 

Potek natečaja

 

 • Po pregledu prijavnih obrazcev s strani komisije, bodo prijavitelji povabljeni na predstavitve pred komisijo. V sredini meseca novembra 2019 je predvidena objava vseh finalistov.
 • Aktivnosti natečaja bodo potekale predvidoma do konca leta 2019, saj bodo poleg tematskih delavnic, ki so pomembne za razumevanje posameznih vsebinskih sklopov poslovnega modela, na inkubatorju organizirali tudi dogodke v sodelovanju z gospodarstveniki iz regije, poleg tega pa bodo delo namenjeno izključno delu ustreznih mentorjev s prijavljenimi ekipami, ki bodo izbrane med finaliste.
 • V začetku decembra bodo finalisti morali oddati končne poslovne modele in podjetniško idejo predstaviti pred komisijo. Natečaj se bo zaključil predvidoma v sredini meseca decembra 2019, ko bodo na zaključnem dogodku natečaja podeljene nagrade za najboljše podjetniške ideje.
 • Delavnice bodo potekale na različnih lokacijah. Vsi finalisti bodo o programu, lokaciji in terminu izvedbe obveščeni preko elektronskih medijev.