Univerzitetni Inkubator Primorske

Smo družba Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, ki preko različnih razvojnih mrež povezujemo akademske sfere in gospodarstva. Naše poslanstvo je spodbuditi mlade, dijake, študente, diplomante, pedagoške delavce, raziskovalce in ostale, k ustanavljanju novih start-up podjetij z dodano vrednostjo. Pri celotnem procesu nudimo infrastrukturno, svetovalno in povezovalno celostno podporo. Tesno sodelujemo s številnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, predvsem z Univerzo na Primorskem. Prav tako smo aktivni član slovenskega združenja SIO – Subjektov inovativnega okolja. Preko natečajev vseh vrst vam nudimo edinstveno priložnost razširiti se na globalno raven.

SIO 2018-2019

Logotii SPIRIT

 

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. je bil s sklepom št. 303-8-20/2017/4 z dne 20.6.2018 izbran kot izvajalec Programa »SIO 2018-2019« na območju Obalno-kraške statistične regije. Namen Programa SIO 2018-2019 je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Predmet Programa je finančna podpora aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam in sicer inovativnim potencialnim podjetnikom (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci); novim in obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti »start up«, ter hitro rastočim podjetjem s potencialom globalne rasti »scale up«. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. UIP bo za ciljne skupine v obdobju trajanja Programa izvajal aktivnsoti v okviru dveh Faz in sicer:

  • Faza 1  - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
  • Faza 2  - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

VEČ...

Zadnja novica

Koledar dogodkov

Zakaj naj se inkubiram?

S pomočjo UIP je vstop v podjetništvo lažji
Ker mrežimo z vlagatelji in drugimi podjetniki
Ker mrežimo z vlagatelji in drugimi podjetniki

Start-up podjetja potrebujejo v zgodnji fazi prepoznavnost lastne poslovne ideje. Z nami si zagotovite pojavnost v mreži poslovnih partnerjev, ki vam lahko svetujejo, pomagajo pri razvoju ali celo nastopijo kot vaši kupci. Naša adrema poslovnih partnerjev vključuje tudi pospeševalnike in potencialne investitorje.

Ker nudimo pomoč pri razvoju prototipa
Ker nudimo pomoč pri razvoju prototipa

Intelektualna lastnina je posebno področje start-up scene, ki ga je potrebno upoštevati kadar imamo opravka s patenti, licencami, blagovnimi znamkami in podobno. Z našimi partnerji vam zagotavljamo varno pot in preveritev v svetovnih bazah podatkov.

Ker nudimo organizacijsko pomoč
Ker nudimo organizacijsko pomoč

Dobra podjetniška ideja in angažiran podjetniški »team« sta predpogoj za uspeh. Potrebujemo pa tudi organizacijska znanja, ki so pri zagonu podjetja zelo pomembna. Doba inkubacije je namenjena ravno temu, da se start-up podjetje prednostno usmeri v razvoj in prodajo na trgu, medtem ko organizacijske aktivnosti izvaja v sodelovanju z našo podjetniško skupino.

Ker nudimo marketinško pomoč
Ker nudimo marketinško pomoč

V sodelovanju z našimi partnerji iz sveta medijev vam zagotavljamo pomoč pri krepitvi prepoznavnosti v prostoru ter možnost promocije vaših storitev ali produktov. Pomembno je, da z vami opredelimo najučinkovitejša orodja komunikacije, ki vam pomagajo izboljšati prodajo.

Ker pomagamo izdelati poslovni model
Ker pomagamo izdelati poslovni model

Naša podjetniška skupina ima veliko znanja in izkušenj s podjetniškim načrtovanjem in vrednotenjem podjetniških idej preko poslovnega modeliranja. V sodelovanju z nami lahko razvijete lasten poslovni model in ga preverite na trgu.

Ker iščemo partnerje pri razvoju in realizaciji vaše ideje ter pri poslovanju podjetja
Ker iščemo partnerje pri razvoju in realizaciji vaše ideje ter pri poslovanju podjetja

Za realizacijo start-up podjetniške ideje je najpomembnejše, da se vzpostavi dober podjetniški »team«, ki se je sposoben soočiti z vsemi izzivi. Zato že v samem začetku spodbujamo k sestavi mešanega »start-up teama«, kjer so posamezniki poznavalci različnih znanj in praks.

Ker nudimo pomoč pri oblikovanju ideje, razvoja in preveritve na trgu
Ker nudimo pomoč pri oblikovanju ideje, razvoja in preveritve na trgu

Dobra podjetniška ideja je vsaka, v katero verjamete, da ste jo sposobni realizirati. Pri nas je to lažje, saj vam že v zgodnji fazi razvoja omogočamo preveritev, dodatna potrebna znanja ter vrednotenje ideje. Pomembno je, da vašo idejo čim prej postavite v poslovni model.

Ker nudimo poslovni prostor za start-up podjetja
Ker nudimo poslovni prostor za start-up podjetja

Start-up podjetja lahko z nami podpišejo pogodbo o inkubiranju in koristijo naše poslovne prostore na Čevljarski ulici 27 v Kopru. Poleg pisarne so na voljo tudi sejna soba, predavalnica in po potrebi delovno mesto »box office«. Doba inkubacije in koriščenja naših storitev traja največ do 12 mesecev.

Izjave inkubirancev in študentov v start-up skupnosti UIP

kodarin

David Kodarin, inkubiranec

Zavod mOBILNO to go, inštitut za razvoj trajnostnih tehnologij

»Domače in poslovno okolje, primerno za vse začetnike na dolgi poslovni poti. Brez oklevanja, samo akcija! Pa kupite kakšen KAKIS vmes!«
www.kakis.eu

hrvatin

Kim Hrvatin, študentka

Fakulteta za Humanistične študije - Medijski študiji, Univerza na Primorskem

»Univerzitetni Inkubator Primorske nam nudi možnosti, ki jih preprosto morate izkoristiti.«

kragelj

Patricija Kragelj, študentka

Fakulteta za management - Univerza na Primorskem

»Vsak mlad človek je poln idej, ambicij... a le redko kateri se upajo podati na pot do uresničitve svojih sanj. Če imate kakršne koli ideje in se vam zdijo dobre, se le oglasite na UIP, ker boljšega mnenja kot tam, ne boste dobili.«

racunica

Danijel Računica, inkubiranec

Optimal Solutions d.o.o., razvoj, proizvodnja in storitve, d.o.o.

»Vsaka izkušnja je vedno dobrodošla in vredna truda, saj ti prinese novo znanje, poznanstva in spoznanja, do katerih drugače ne bi prišel. Biti nagrajenec vsekakor pomaga pri začetnih stroških in vse skupaj je kot inkubiranec, v okolju, ki te podpira, lažje.«

Astrid

Astrid Fontanot, inkubiranka, dirketorica

METRES d.o.o., računovodske storitve in svetovanje

»Inkubacija nam daje ugodnosti, da hitreje zaženemo podjetje, predvsem poslovno okolje, mreženje in podpora pri kreiranju novih inovativnih storitev našega podjetja.«

 

Univerzitetni Inkubator Primorske

Smo družba Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, ki preko različnih razvojnih mrež povezujemo akademske sfere in gospodarstva. Naše poslanstvo je spodbuditi mlade, dijake, študente, diplomante, pedagoške delavce, raziskovalce in ostale, k ustanavljanju novih start-up podjetij z dodano vrednostjo. Pri celotnem procesu nudimo infrastrukturno, svetovalno in povezovalno celostno podporo. Tesno sodelujemo s številnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, predvsem z Univerzo na Primorskem. Prav tako smo aktivni član slovenskega združenja SIO – Subjektov inovativnega okolja. Preko natečajev vseh vrst vam nudimo edinstveno priložnost razširiti se na globalno raven.

 

START-UP MENTORJI

dr. Jožko Peterlin

Podpora pri zagotavljanju plačilne sposobnosti, kapitalske ustreznosti in zavedanju o finančnih dejavnikih tveganja pri poslovnem odločanju. Osredotočenost na denarni tok nam zagotavlja preživetje, dobiček pa lepo podobo.
Mateja Lavric

Mateja lavrič

Poslovno procesiranje, proizvodni procesi, optimizacijah vseh vrst, vitki principi poslovanja in projektno vodenje. Vodenje korporativnega sklada tveganega kapitala Kolektor Ventures d.o.o.. Vzpostavitev start-up platforme ter ustvarjanje povezav v start-up ekosistemu v Evropi.
Martin Korosec

Martin Korošec

Marketinški strateg, avtor marketinških kampanj za preko sto velikih podjetij, avtor treh knjig o marketingu, izumitelj. Njegovih delavnic o digitalnem marketingu se je udeležilo preko tisoč podjetij.
igorjakomin

Igor Jakomin

Poslovne rešitve in podjetniško svetovanje, logistika, špedicija, transport ter uvozna-izvozna dejavnost, pomorske tehnološke platforme, blockchain tehnologije.
Tadej Cernivec

Tadej Černivec

Zaščita intelektualne lastnine glede na izbran poslovni model, svetovanje o načinu upravljanja s posameznimi pridobljenimi pravicami industrijske lastnine, svetovanje o načinu upravljanja drugih pravic intelektualne lastnine
Marija Rogan Šik

Marija Rogan Šik

Strokovnjakinja s področja poslovanja MSP, znanja s področja poznavanja in urejanja delovnih razmerij, poznavanje davčnega področja in obdavčitve malih podjetnikov, znanja s področja dela na projektih, znanja s področja upravljanja terjatev, svetovanje in pomoč brezposelnim pri pripravi na samozaposlitev, znanja s področja priprave poslovnih načrtov, preveritve poslovnih idej, znanja s področja čezmejnega poslovanja, internacionalizacije in virov financiranja.
Jan Isaković

Jan Isaković

V startupih dela od leta 2003. S Storesense je pridobil sredstva VC-jev v Londonu, Cofound.it pa je zbral prek 11 milijonov v kriptovalutah in v treh mesecih zrasel od 5 na 60 ljudi v 5 državah po vsem svetu. Svetuje predvsem na področjih pridobivanja investicij, načinih hitrega tržnega testiranja, gradnje in vodenja teamov
Jure Butorac

Jure Butorac

Strokovnjak za razvoj novih produktov in storitev, trženje produktov in storitev, razvoj kreativnih rešitev in blagovnih znamk, grafično, industrijsko in modno oblikovanje, razvoj in izdelava in oblikovanje spletnih strani, fotografiranje in video produkcija, digitalni marketing, oglaševanje, ter distribucija in promocija tiskovin.
Tomaž Lešnik

Tomaž Lešnik

Strokovnjak za pripravo poslovnih načrtov, projektno vodenje, razvoj produktov od zasnove do implementacije, finančne modele, tipe investiranja in pridobivanja sredstev, analize trga, marketing, prodajne veščine, delovanje na mednarodnih trgih in v večjih korporacijah, pridobivanje sredstev iz različnih podjetniških in evropskih skladov ter vključenost v multisubjektno sodelovanje.
Milan Kranjc

Milan Kranjc

Oblikovanje osebnih in poslovnih ciljev, izdelava strategije, osebno in poslovno svetovanje, razvoj kadrov, postavitev procesov, osebne in poslovne transformacije
Jan Pangeršič

Jan Pangeršič

Soustanovitelj in bivši direktor podjetniškega pospeševalnika Katapult v Zasavju. Razvoj poslovnih idej in podjetniško svetovanje, priprava poslovnih modelov, izdelava prototipov in testiranje na trgu, priprava pitchev in javno nastopanje, start-up podjetništvo, programiranje in IT.
Nadja Hrvatin

Nadja Hrvatin

Finančno poslovanje in načrtovanje, analiza poslovanja in svetovanje pri optimizaciji poslovanja, računovodenje in izdelava izkazov, davčno poslovanje doma in v tujini.

dr. Aleš Lipnik

Oblikovanje blagovne znamke, zaščita intelektualne lastnine, patentiranje, komercializacija in podjetništvo, internacionalizacija poslovanja in viri financiranja.

Dr. Bojan Mevlja

Socialno podjetništvo, razvoj poslovnih modelov, podjetniško svetovanje, strateški razvoj

Boris Pfeifer

Inovativni izdelki ali storitve, najprimernejši način izdelave prototipov in predstavitev tega ožji ali širši javnosti, dobavitelji - pomoč pri iskanju, pozicioniranje na trg in prodaja, podjetniško načrtovanje, vključevanje potencialnih partnerjev pri razvoju in po njem, oglaševanje - učinkovit način oglaševanja za doseganje želenega cilja.

Mojca Jagodic

Načrtovanje in razvoj vsebinskega in digitalnega marketinga, svetovanja s področja trženja preko socialnih omrežij, nastopanje in predstavitve pred investitorji.

Andrej Erzetič

Načrtovanje in razvoj aplikacij in informacijskih sistemov. Varovanje osebnih podatkov pri upravljanju z informacijskimi sistemi. Svetovanje s področja poslovnih modelov za razvoj aplikacij in informacijskih sistemov.

dr. Jana Hojnik

načrtovanje in razvoj podjetniške ideje, testiranje ideje, start-up podjetništvo, priprava poslovnega modela, priprava poslovnega načrta, eko inovacije v podjetjih

mag. Tina Kociper

Načrtovanje in razvoj podjetniške ideje, testiranje ideje, start-up podjetništvo, priprava poslovnega modela, določanje cen, napovedovanje prihodkov in stroškov in drugi finančni vidiki ter komercializacija in trženje.

Mag. Andrej Medved

Start-up podjetništvo, podporne podjetniške storitve, inkubacija, statusne oblike podjetij, razvoj podjetniške ideje, kmetijstvo in razvoj podeželja

START-UP TUTORJI

blankapalcic

Blanka Palčič

Svetovanje za osebni in profesionalni razvoj, dinamika delovanja posameznika v skupini (sestava učinkovitih (interdisciplinarnih) delovnih timov, vseživljenjska šola (pridobivanje dodatnih znanj in veščin), kompetenčni portfolijo

Mag. Marina Markežič

Množično financiranje, start-up podjetništvo, finančno načrtovanje, inovacije, razvoj podjetniške ideje

Ingrid Baruca

Podjetniško svetovanje, dijaške podjetniške delavnice, start-up vikendi, razvoj inovativne ideje

Dr. Suzana Laporšek

Podjetništvo, finančno in poslovno načrtovanje, knjigovodstvo in računovodstvo, podjetniško modeliranje

Irena Cergol

Podjetništvo, statusne oblike podjetij, postopek in ustanavljanje pravnih oseb

Manuela Kuzmin

Podjetniško svetovanje, dijaške podjetniške delavnice, start-up vikendi, razvoj inovativne ideje

Marko Grgurovič

Deluje na področju razvoja računalniških iger v vseh aspektih, marketinga z uporabo socialnih omrežij ter uporabe platform množičnega financiranja. Trenutno vodi mednarodno ekipo, ki razvija računalniško igro Mordhau.

dr. Boris Kovač

Mentor dela tako na akademskem področju kot v gospodarskem sektorju in ima teoretično in praktično znanje s področja s področja tehnologije predelave in pridelave hrane, mikrobiologije živil, varnosti živil ter trajnostne pridelave in predelave hrane, prav tako sodeluje v številnih projektih, povezanih s predelavo živil.

Tomaž Stritar

Izvajanje šole podjetništva in start-up vikendov, pomoč bodočim podjetnikom pri prvih korakih v svet podjetništva, ustanovitelj coworking prostora DPlac, podjetniškega izobraževalnega programa Fefl - vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo ter iniciative Tržič podjeten SI, testiranje poslovni idej, oblikovanje poslovnih modelov in socialno podjetništvo

 

UIP Podjetniški team:

Blaž Ćeklić

Direktor

Kontakt

UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske

Za dodatne informacije se obrnite na:

Blaž Ćeklić / 040 545 288 / blaz.ceklic@uip.si

Snježana Brnjak / 040 170 199 / snjezana.brnjak@uip.si

 

 

ali na splošen kontakt info@uip.si

UIP Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o.

Ferrarska 8, 6000 Koper | Davčna št.: SI55157432 | Matična št.: 2042282000

Poslovni prostori se nahajajo na naslovu Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, 1. nadstropje.

Postani aktiven v Start-up sceni

Postani del Start-up scene in bodi del aktivne in uspešne ekipe mladih, ki širijo poslanstvo Univerzitetnega Inkubatorja Primorske zdaj.

Pozdravljen/a, z izpolnitvijo spodnjega obrazca boš postal aktiven v start-up sceni. Pomeni, da boš redno prejemal obvestila o naših dogodkih ter se na tvojo željo aktiviral v sceni kot mentor ali promotor.

Postani aktiven